/

Εταιρική Ανάπτυξη

Η εταιρική μας ανάπτυξη βασίζεται στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, στην ενίσχυση της παραγωγής αμιγώς Ελληνικών φαρμάκων αλλά και στην αδειοδότηση, κυκλοφορία και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας. 

Η στρατηγική της εταιρικής μας ανάπτυξης περιλαμβάνει επίσης την διεύρυνση των παραγωγικών, αδειοδοτικών αλλά και εξαγωγικών δραστηριοτήτων μας, οι οποίες υποστηρίζονται από συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό. 

Στόχος μας είναι η συνεχής ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας αλλά και νέες συνεργασίες που αφορούν τα προϊόντα και τις δυνατότητες της ΝΙ-ΤΗΕ. 

Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξής μας απαρτίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, σύγχρονες μεθόδους και επιστημονικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. 

Στόχος μας η συνεχής πρόοδος και η  καινοτόμος εξέλιξη για τη βελτίωση της υγείας των συνανθρώπων μας. 

Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) προϊόντων

Το τμήμα Έρευνα και Ανάπτυξης της ΝΙ-ΤΗΕ δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη νέων γενόσημων και καινοτόμων φαρμάκων, νέων φαρμακοτεχνικών μορφών γνωστών μορίων, αλλά και ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων, βιοκτόνων και συμπληρωμάτων διατροφής 

Η ερευνητική δραστηριότητα της ΝΙ-ΤΗΕ πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελλάδα, οι οποίες αποτελούνται από σύγχρονο εξοπλισμό R&D για την παραγωγή και ανάλυση διαφόρων φαρμακευτικών μορφών. 

Το έμπειρο επιστημονικό τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της ΝΙ-ΤΗΕ αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων (Product Development), η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

Έρευνα υλικών & Έλεγχος συμβατότητας

Ανάπτυξη φόρμουλας

Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων ελέγχου ποιότητας

Ανάπτυξη εργαστηριακών και πιλοτικών παρτίδων

Κλιμάκωση και επικύρωση διαδικασίας παραγωγής

Μελέτες Σταθερότητας

Σύνταξη φακέλου προϊόντος

Έλεγχος Ποιότητας

Το τμήμα ελέγχου ποιότητας της ΝΙ-ΤΗΕ αποτελείται από τα εργαστήρια φυσικοχημικών αναλύσεων και μικροβιολογικών αναλύσεων, στα οποία γίνονται καθημερινά αναλυτικοί έλεγχοι ποιότητας δραστικών ουσιών, πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, κάτω από αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας.  

Στα εργαστήρια της ΝΙ-ΤΗΕ διενεργούνται επίσης Μελέτες Σταθερότητας για φαρμακευτικά προϊόντα, στην κλιματική ζώνη της αγοράς για την οποία απαιτούνται, μελέτες αξιολόγησης των παραγωγικών διαδικασιών που ακολουθούνται καθώς και Αποδέσμευση Παρτίδων (Batch Release) Φαρμακευτικών Προϊόντων. 

Αδειοδότηση & Κυκλοφορία Φαρμάκων

Στη ΝΙ-ΤΗΕ από την αρχή της ιστορίας μας έχουμε βασικό πυλώνα της εταιρικής μας ανάπτυξης την αδειοδότηση και κυκλοφορία φαρμάκων δικής μας κατοχυρωμένης εμπορικής ονομασίας, τα οποία παράγονται αποκλειστικά στο εργοστάσιο παραγωγής μας στην Ελλάδα, κάτω από υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. 

Η μακροχρόνια παρουσία δεκαετιών πολλών προϊόντων μας στην αγορά, οφείλεται στην τεχνογνωσία και την αποδεδειγμένη ποιότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητά τους. 

Το τμήμα Κανονιστικών Υποθέσεων φροντίζει για την παρακολούθηση της κείμενης εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την ορθή κατάρτιση φακέλων προϊόντων, την κατάθεση στις αρμόδιες αρχές, αλλά και τη διαχείριση των αδειών κυκλοφορίας. Σε συνεργασία με το τμήμα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Έρευνας & Ανάπτυξης καθιστούν τη ΝΙ-ΤΗΕ αξιόπιστη στην κυκλοφορία και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελληνική αγορά 

Εξαγωγές

Η ΝΙ-ΤΗΕ έχει διευρύνει την παρουσία της εκτός Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να αναπτύσσει σταθερά την εξαγωγική της δραστηριότητα, αναζητώντας νέες συνεργασίες μέσω αντιπροσώπων και διανομέων, για εξαγωγές των προϊόντων της σε διεθνείς αγορές. 

Ενταχτείτε στο δίκτυο συνεργατών μας