Προϊόντα

Portfolio Φαρμάκων

Συνταγογραφούμενα Φάρμακα

ΔΙΑΘΕΣΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ATC – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

NO-CALM®

Levomepromazine MaleateN05AA02 - Αντιψυχωσικά Φάρμακα

Δισκία

Από το στόμα

– 2mg/ δισκίο

– 25mg/ δισκίο

 

 

– 100mg/ δισκίο

– 50 Δισκία

– 28 Δισκία

– Νοσοκομειακή συσκευασία: 200 Δισκία

– 20 Δισκία

– Νοσοκομειακή συσκευασία: 150 Δισκία

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

THYMONTIL®

Amitriptylline HydrochlorideN06AA09 – Αντικαταθλιπτικά Φάρμακα

Δισκία

Από το στόμα

– 10mg

 

 

– 25mg

 


– 30mg

– 50 Δισκία

– Νοσοκομειακή συσκευασία: 350 Δισκία x 10mg

– 30 Δισκία

– Νοσοκομειακή συσκευασία: 250 Δισκία x 25mg

– 30 Δισκία

– Νοσοκομειακή συσκευασία: 250 Δισκία x 30mg

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/greek-tiny.png Ελλάδα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

THYROHORMONE®

Levothyroxine SodiumH03AA01 – Θυρεοειδικές Ορμόνες

Δισκία

Από το στόμα

– 0.1mg/ δισκίο
– 0.2mg/ δισκίο
– 100 Δισκία
– 100 Δισκία

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/greek-tiny.png Ελλάδα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

THYROSTAT®

CarbimazoleH03BB01 – Αντιθυρεοειδικά Φάρμακα

Δισκία

Από το στόμα

– 5mg/ δισκίο– 100 Δισκία

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/greek-tiny.png Ελλάδα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

TRANKILIUM®

LorazepamN05BA06 – Αγχολυτικά

Δισκία

Από το στόμα

– 1mg/ δισκίο
– 2.5mg/ δισκίο
– 20 Δισκία
– 20 Δισκία

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

TRICHOVAGIL®

MetronidazoleP01AB01 – Αντιμικροβιακά Φάρμακα κατά των λοιμώξεων

Δισκία

Από το στόμα

– 250mg– 30 Δισκία

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

TRICHOVAGIL®

MetronidazoleG01AF01 - Γυναικολογικά~ Αντιλοιμώδη και Αντισηπτικά Φάρμακα

Υπόθετα

Κολπικά

– 500mg– 12 Υπόθετα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/greek-tiny.png Ελλάδα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

TRICIDERM®

TyrothricineD06AX08 – Αντιβιοτικά για τοπική χρήση

Αλοιφή

Τοπική Δερματική

– 0.5mg/g– Σωληνάριο x 12g

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

SEVIUM®

HaloperidolN05AD01 - Αντιψυχωσικά ΦάρμακαΕπικαλυμμένα Δισκία

Από το στόμα

– 2mg– 5mg– 10mg– 20mg

– 30 Δισκία

– Νοσοκομειακή συσκευασία: 250 Δισκία

– 20 Δισκία

– Νοσοκομειακή συσκευασία: 150 Δισκία x 5mg

– 20 Δισκία

– Νοσοκομειακή συσκευασία: 150 Δισκία x 10mg

– 20 Δισκία

– Νοσοκομειακή συσκευασία: 150 Δισκία x 20mg

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

SEVIUM®

HaloperidolN05AD01 - Αντιψυχωσικά Φάρμακα

Πόσιμες Σταγόνες

Από το στόμα

– 4mg/ml– 1 vial

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

STELIUM®

TrifluoperazineN05AA02 – Αντιψυχωσικά ΦάρμακαΕπικαλυμμένα Δισκία

Από το στόμα

– 1mg
– 3mg
– 5mg
– 40 Δισκία
– 30 Δισκία
– 40 Δισκία

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

URIDRIL®

Nalidixic AcidJ01MB02 - Αντιβιοτικά για συστηματική χορήγηση

Δισκία

Από το στόμα

– 250mg
– 500mg
– 40 Δισκία
– 30 Δισκία

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

URIDRIL®

Nalidixic AcidJ01MB02 - Αντιβιοτικά για συστηματική χορήγηση

Εναιώρημα

Από το στόμα

– 300mg/5ml– 100ml Φιαλίδιο

Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)

ΔΙΑΘΕΣΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ATC – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/greek-tiny.png Ελλάδα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

CASTOR OIL AROMATIC

Castor Oil

A06AB05 – Καθαρτικά Φάρμακα παθήσεων πεπτικού συστήματος, διεγείροντα την εντερική δραστηριότητα

Ελαιώδες Διάλυμα

Από το στόμα, Δερματική

– 99.4% w/w– Φιαλίδιο x 30g
– Φιαλίδιο x 50g

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

DECOSAN®

Dequalinium ChlorideR02AA02 – Αντισηπτικά παρασκευάσματα για τον λάρυγγαΥγρό Διάλυμα (Σταγόνες & Spray)

Ενδο-στοματικά

– 5mg/ml– 15ml spray
– 25ml Σταγόνες

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

DECOSAN®

Dequalinium ChlorideR02AA02 – Αντισηπτικά παρασκευάσματα για τον λάρυγγαΠαστίλιεςΕνδο-στοματικά– 0.25mg– 12 Παστίλιες

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

ECVIFOR®

Ferrous Fumarate, Ascorbic Acid (Vit. C), Nicotinamide, Thiamine (Vit. B1), Riboflavin (Vit. B2), Pyridoxine (Vitamin B6)

B03AA02 - Φάρμακα κατά της αναιμίας A11HA01, A11GA01, A11DA01, A11HA04, A11HA02 - Βιταμίνες

Κάψουλες
Από το στόμα– 150mg & 175mg & 30mg & 10mg & 10mg & 10mg– 20 Κάψουλες
– 20 Φακελάκια

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

EFKALSOL®

Potassium Bicarbonate, Betaine Hydrochloride

A12BA04 - Συμπληρώματα Μεταλλικών Στοιχείων (Κάλλιο)
A09AB02 – Φάρμακα πέψης
Αναβράζοντα Δισκία

Από το στόμα

– 675mg & 675mg– 10 Δισκία

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/greek-tiny.png Ελλάδα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

GLYCERINE SUPPOSITORIES FOR ADULTS

GlycerolA06AX01 – Καθαρτικά Φάρμακα παθήσεων πεπτικού συστήματος

Υπόθετο

Ορθική

– 2560mg/ Υπόθετο– 10 Υπόθετα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/greek-tiny.png Ελλάδα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

GLYCERINE SUPPOSITORIES FOR CHILDREN

GlycerolA06AX01 – Καθαρτικά Φάρμακα παθήσεων πεπτικού συστήματος

Υπόθετο

Ορθική

– 1280mg/ Υπόθετο– 10 Υπόθετα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/greek-tiny.png Ελλάδα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

GLYCERINE SUPPOSITORIES FOR BABIES

GlycerolA06AX01 – Καθαρτικά Φάρμακα παθήσεων πεπτικού συστήματος

Υπόθετο

Ορθική

– 640mg/Υπόθετο

– 10 Υπόθετα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

HEXANITON®

Inositol HexanicotinateA11HA - Βιταμίνες

Δισκία

Από το στόμα

– 200mg
– 600mg

–50 Δισκία

–24 Δισκία

– Νοσοκομειακή συσκευασία:

180 Δισκία x 600mg

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

OULOGRAM®

Tyrothricine, Thymol, Tannine, Sodium borate (Borax)

A01AB11 - Αντιλοιμώδη και Αντισηπτικά για τοπική θεραπεία στοματικής κοιλότητας

Αλοιφή

Ενδο-στοματικά

– 0.5mg/g & 3mg/g & 30mg/g & 10mg/g

– Ειδικός Μαλάκτης Μονοδόσης ) x 1g

– 30g Σωληνάριο

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/greek-tiny.png Ελλάδα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

PARAFINE OIL MEDICAL

Liquid ParaffinA06AA01 – Μαλακτικά των κοπράνων/Καθαρτικά Φάρμακα παθήσεων πεπτικού συστήματοςΕλαιώδες Διάλυμα

Από το στόμα

– 100%– Φιαλίδιο x 200g

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

PONOSTOP®

Diethylamine Salicylate, Capsaicine, Camphora,

P02DA_ M02AB01 - Τοπικό Αναλγητικό-Αντιφλεγμονώδες

Αλοιφή

Τοπική Δερματική

– 10% & 2.5% & 1%– 40g Σωληνάριο

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

RETAGER®

DimenhydrinateA04AD - Φάρμακα Αντιεμετικά και κατά της Ναυτίας
R06AA02 – Αντιισταμινικά για συστηματική χορήγηση

Κάψουλες

Από το στόμα

– 75mg


– 150mg

– 6 Κάψουλες
– 60 Κάψουλες
– 4 Κάψουλες
– 40 Κάψουλες

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

REUMASTOP®

IndomethacineM01AB01 - Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και αντιρευματικά φάρμακα

Κάψουλες

Από το στόμα

– 25mg
– 50mg
– 40 Κάψουλες

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

REUMASTOP®

IndomethacineM01AB01 - Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και αντιρευματικά φάρμακα

Υπόθετα

Ορθική

– 100mg– 12 Υπόθετα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/greek-tiny.png Ελλάδα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

VASELINE BORIQUEE

Boric Acid & White soft ParaffinD08AD – Αντισηπτικά και Απολυμαντικά Δερματολογικά Φάρμακα Βορικού Οξέος

Αλοιφή

Τοπική Δερματική

– 10% & 90%

– Σωληνάριο x 18g

–Νοσοκομειακή συσκευασία:

12 Σωληνάρια x 18g

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/greek-tiny.png Ελλάδα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

VASELINE OXYDE DE ZINC

Zinc Oxide & White soft ParaffinD02AB – Μαλακτικά και Προστατευτικά Δερματολογικά Φάρμακα Ψευδαργύρου

Αλοιφή

Τοπική Δερματική

– 10% & 90%
– 25% & 75%

– Σωληνάριο x 18g

– Νοσοκομειακή συσκευασία:

12 Σωληνάρια x 18g

– Σωληνάριο x 20g

–Νοσοκομειακή:

12 Σωληνάρια x 20g

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/greek-tiny.png Ελλάδα

https://ni-the.com/wp-content/uploads/2022/07/world-tiny.png Διεθνής

VASELINE PURE

White soft ParaffinD02AC – Μαλακτικά και Προστατευτικά Δερματολογικά Φάρμακα

Αλοιφή

Τοπική Δερματική

– 100%

– Σωληνάριο x 17g

– Σωληνάριο x 25g

– Νοσοκομειακή συσκευασία:  

12 Σωληνάρια x 17g

– Νοσοκομειακή συσκευασία:

24 Σωληνάρια x 17g

– Βάζο x 50g

– Νοσοκομειακή συσκευασία:

12 Βάζα x 50g

– Βάζο x 100g

– Νοσοκομειακή συσκευασία:

12 Βάζα x 100g