Παραγωγή & Ποιότητα

Εμπειρία

Το εργοστάσιο παραγωγής μας λειτουργεί σταθερά, για περισσότερο από 50 χρόνια, με συνεχείς αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού και των διαδικασιών του ώστε να πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις. Από το 1948 μέχρι σήμερα, παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα στον ασθενή, προσφέροντας θεραπείες για διάφορες παθήσεις.

Παραγωγική Μονάδα

Η «ΝΙ-ΤΗΕ» διαθέτει ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής 3000 τ.μ. με δυνατότητες παραγωγής φαρμάκων, παραφαρμακευτικών (ΜΗΣΥΦΑ/OTC), απολυμαντικών/βιοκτόνων, συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών.

Τεχνογνωσία

Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία παραγωγής μεγάλης γκάμας στερεών, ημιστερεών και υγρών φαρμακευτικών μορφών. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις μας διαθέτουν σύγχρονο και εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παραγωγής φαρμακευτικών μορφών. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας διασφαλίζει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων στο εργοστάσιό μας, σε κάθε στάδιο από την πρωτογενή μέχρι την τελική μορφή τους.

Ποιοτικός Έλεγχος

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, στο οποίο διενεργούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Από τις πρώτες ύλες μέχρι το τελικό προϊόν, ακολουθούνται αυστηρά όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και πρωτόκολλα, σύμφωνα με τους Κανόνες Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (cGLPs).  Το εργαστήριό μας αποτελείται από εξοπλισμό ο οποίος καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της φαρμακευτικής ανάλυσης. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση μέσω σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων, τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού, έρευνας και ανάπτυξης.   

Σύγχρονες κτιριακές υποδομές

Δυνατότητες παραγωγής

Παραγωγή Στερεών Μορφών

Παραγωγή Ημιστερεών Μορφών

Παραγωγή Υγρών Μορφών

Δυνατότητες Συσκευασίας:

Αποθήκευση & Διανομή

Στη ΝΙ-ΤΗΕ φροντίζουμε για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των cGDP, προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή ροή και η πλήρης ιχνηλάτιση των προϊόντων μας και η αδιάλειπτη προμήθεια της αγοράς με ποιοτικά φάρμακα. Οι συνθήκες αποθήκευσης των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων μας είναι αυστηρά ελεγχόμενες, σύμφωνα με τις εκάστοτε κατευθυντήριες οδηγίες. Το πανελλαδικό δίκτυο κάλυψης μας διασφαλίζει την σταθερή πρόσβαση του κάθε ασθενή στα φαρμακευτικά προϊόντα της εταιρείας μας. Η εξυπηρέτηση μας στις εισερχόμενες παραγγελίες είναι άμεση, στοχεύοντας στην ταχεία κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε φαρμακεία, κλινικές και νοσοκομεία. 

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία μας έχοντας σαφή προσανατολισμό προς την ποιότητα, διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS), το οποίο ακολουθεί τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO17025:2017, ISO 22716:2007 και είναι εναρμονισμένο με τις εκάστοτε νομοθεσίες και οδηγίες οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), το Διεθνές Συμβούλιο για την Εναρμόνιση των Τεχνικών Απαιτήσεων για Φάρμακα Ανθρώπινη Χρήσης (ICH), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) καθώς εφαρμόζονται και οι Κανόνες Καλής Παραγωγής Φαρμάκων (GMP) όπως αυτοί ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

Πιστοποιημένες & ελεγχόμενες διαδικασίες παραγωγής – Το εργοστάσιο «ΝΙ-ΤΗΕ» επιθεωρείται τακτικά από τους αρμόδιους φορείς και είναι Πιστοποιημένο κατά EU GMP από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), για την Παραγωγή, Συσκευασία, Ποιοτικό Έλεγχο και Αποθήκευση, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Ποιότητα πρώτων υλών – Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου για τις προμήθειες των πρώτων υλών μας, με αυστηρά κριτήρια ποιότητας υλικών, πιστοποιημένα υλικά φαρμακευτικών προδιαγραφών και κατάλληλα τηρούμενων προτύπων ποιότητας. 

Πιστοποίηση παρτίδας – Κάθε παρτίδα τελικού προϊόντος που έχει παραχθεί στη ΝΙ-ΤΗΕ, πιστοποιείται πριν την διάθεσή της στην αγορά, διασφαλίζοντας ότι όλα τα στάδια παρασκευής και ελέγχου έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τους Κανόνες Καλής Παραγωγής (GMP), την Άδεια Κυκλοφορίας Προϊόντος και τις εκάστοτε σχετικές νομοθεσίες. 

Περιβάλλον

Στη ΝΙ-ΤΗΕ φροντίζουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας και έτσι έχουμε μελετήσει προσεκτικά όλες τις διεργασίες μας. Στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζουμε, το οποίο βασίζεται στο πρότυπο ISO 14001:2015, έχουμε μεριμνήσει για τις παρακάτω ενέργειες: 

Ανακύκλωση των υλικών που διαχειριζόμαστε

Ορθή διαχείριση ελαχιστοποίηση αποβλήτων και διάθεση σε πιστοποιημένους φορείς επεξεργασίας

Εξορθολογισμένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας