Καριέρα

Στόχος μας είναι να χτίσουμε ένα περιβάλλον δημιουργικό, δυναμικό και με πάθος για τον φαρμακευτικό κλάδο.

Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας είναι προτεραιότητα για εμάς και για αυτό η εταιρεία μας εφαρμόζει πολιτική ισότητας, η οποία αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, την ίση μεταχείριση, τις μη αποδεκτές μορφές συμπεριφοράς, τη δίκαιη εργασία και τις ίσες ευκαιρίες. 

Η αναλογία ανδρών-γυναικών στην εταιρεία μας είναι 52-48 αντίστοιχα, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο. 

Οι εργασιακές μας σχέσεις είναι βασισμένες στην εμπιστοσύνη, καθώς ο μέσος όρος συνεργασίας με τους εργαζομένους μας κυμαίνεται στα 14 χρόνια. 

Η φιλοσοφία μας

Στόχος μας είναι η διατήρηση ενός φιλικού και ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε μαζί να επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή.  

Επενδύουμε στις εγκαταστάσεις και το εργασιακό περιβάλλον μας ώστε να αποτελεί πηγή έμπνευσης, ικανοποίησης, συνεχούς βελτίωσης των εργαζομένων μας αλλά και ποιοτικής υπεροχής των προϊόντων μας. 

Ανάπτυξη και Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης και εκπαίδευσης σε διάφορες επιχειρησιακές λειτουργίες και σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα του φαρμακευτικού κλάδου, καθώς παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εκπαιδευτικά προγράμματα, ενημερώσεις και on the job training 

Ευκαιρίες Καριέρας

Υποβολή Βιογραφικού

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασίας και να επισυνάψετε το βιογραφικό σας σημείωμα

*Υποχρεωτικά πεδία