/

Πολιτική απορρήτου

Η NITHE ΝΙΚ. Α. ΘΕΟΦΙΛΗΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε. (εφεξής «Εταιρία») αναγνωρίζει πλήρως και σέβεται τη σημασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού χώρου της. Για τον λόγο αυτό, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που μοιράζεστε μαζί μας, συντάξαμε και δημοσιεύουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, με σκοπό να σας ενημερώσουμε με σαφήνεια για το ποια δεδομένα συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε, τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε το απόρρητό τους και τα σχετικά δικαιώματά σας.

Η Εταιρία έχει λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να συμμορφώνεται απόλυτα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR), καθώς και της ισχύουσας εθνικής και λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας, και να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ NITHE ΝΙΚ. Α. ΘΕΟΦΙΛΗΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.» (διακριτικός τίτλος: «NI-THE Ε.Π.Ε.») με έδρα στην Αθήνα, οδός Ψυχάρη 52, Τ.Κ. 111 41. Για κάθε ζήτημα που αφορά στη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας από την Εταιρία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην παρακάτω διεύθυνση: info@ni-the.gr

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα, των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dpa.gr/.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν εγγράφεστε ως χρήστης στην Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα, επώνυμο και διεύθυνση e-mail. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σας ζητηθεί να μας δώσετε κάποιον αριθμό τηλεφώνου και άλλα προσωπικά στοιχεία, όπως ενδεικτικά φύλο, ηλικία, διεύθυνση, και πληροφορίες σχετικά με τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίσατε με τα προϊόντα μας. Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγονται κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω διαδικτύου, email ή τηλεφώνου. Περαιτέρω, κατά την επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας μας, άλλες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP και τα Cookies ενδέχεται να περιλαμβάνονται στα προαναφερθέντα δεδομένα.

ΠΟΤΕ ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  1. Όταν εγγράφεστε ως χρήστης στην Ιστοσελίδα μας ή/και πραγματοποιείτε μια αγορά.
  2. Όταν ζητάτε τη λήψη ενημερωτικών δελτίων (newsletters) ή άλλου είδους προωθητικών μηνυμάτων (π.χ. μέσω SMS).
  3. Όταν υποβάλλετε ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
  4. Όταν συμμετέχετε σε τυχόν προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς που οργανώνει η Εταιρία.
  5. Όταν μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από εμάς με σκοπό:

  1. Να σας αποστέλλουμε προωθητικά και ενημερωτικά δελτία αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η επικοινωνία αυτή γίνεται μόνον εφόσον έχετε προηγουμένως παράσχει σε μας σχετική συναίνεση και πραγματοποιείται μέσω email, τηλεφώνου, sms, ή άλλης διαθέσιμης υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων.
  2. Να απαντούμε σε τυχόν ερωτήσεις και αιτήματα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
  3. Να επικοινωνούμε μαζί σας σε περίπτωση ανάκλησης κάποιου προϊόντος, καθώς για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ανακύψει σε σχέση με κάποιο φαρμακευτικό προϊόν που έχετε προμηθευτεί από την εταιρία μας, για το οποίο κριθεί αναγκαία η ενημέρωσή σας.
  4. Να εξετάζουμε και να αξιολογούμε αιτήσεις εργασίας και προσλήψεως προσωπικού.

Η διάρκεια αποθήκευσης και διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό συλλογής και επεξεργασίας αυτών και πάντως ουδέποτε υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών διατηρούνται για όσο διάστημα αυτοί τηρούν τον λογαριασμό τους ή για όσο διάστημα έχουν συναινέσει στη λήψη διαφημιστικών και προωθητικών δελτίων. Προσωπικά δεδομένα όσων επικοινωνούν με την Εταιρία με σκοπό προσλήψεως διατηρούνται για δύο έτη. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα σας διαγράφονται όταν παύσει ο σκοπός της συλλογής τους, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, π.χ. για φορολογικούς λόγους ή λόγους που αφορούν στην ασφάλεια των προϊόντων και των καταναλωτών.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρία ποικίλει κατά περίπτωση. Τέτοια επεξεργασία μπορεί να λαμβάνει χώρα δυνάμει υφιστάμενης σύμβασης ή προσυμβατικής επαφής, ή/και να απορρέει ευθέως από διάταξη νόμου (π.χ. φορολογικού, εμπορικού, προστασίας καταναλωτή, εργατικού, κ.ά.), και εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε πως ενδέχεται να αποθηκεύσουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να δημοσιεύσουμε προσωπικά δεδομένα, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ή/και εφόσον μας ζητηθεί από αρμόδιες κρατικές αρχές στο πλαίσιο δικαστικής ή άλλης νομικής διαδικασίας, ή/και εφόσον είναι προς το συμφέρον της προστασίας της ζωής και της ακεραιότητας ενός ατόμου, ή/και είναι κρίνεται απαραίτητο για τη περαιτέρω διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας και την προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν ανά πάσα στιγμή και εφεξής. Ωστόσο, καλό είναι να γνωρίζετε πως η σχετική ανάκληση μπορεί να επηρεάσει την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας ή και να καταστήσει τη συνέχισή της αδύνατη.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Πρόσβασης και πληροφόρησης: Μπορείτε να ενημερώνεστε από εμάς σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιο σκοπό, για πόσο καιρό σκοπεύουμε να τα διατηρήσουμε και σε ποιον θα μπορούσαμε να τα κοινοποιήσουμε, ειδικά όταν πρόκειται για τρίτες χώρες.
 2. Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε εσφαλμένες ή ελλειπείς πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς.
 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε ή να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον πιστεύετε πως αυτά είναι ανακριβή, ή εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά και διαφημιστικά μηνύματα σχετικά με τα προϊόντα μας.
 4. Φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας που διατηρούμε ή/και να τα μεταφέρουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για εσάς.
 5. Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον δεν επιθυμείτε πλέον τη διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς, καθώς και στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υπόκεινται σε παράνομη επεξεργασία.

Για πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: info@ni-the.gr

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή, ενώ προστατεύονται από κωδικό πρόσβασης και τείχος προστασίας. Η Εταιρία υιοθετεί κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ακεραιότητα κάθε πληροφορίας που έχει στην κατοχή της, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων.

Κατά κανόνα, τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε με τους προαναφερθέντες τρόπους δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, εφόσον απαιτηθεί τέτοια μεταβίβαση προκειμένου να διασφαλιστεί ο σκοπός επεξεργασίας και το έννομο συμφέρον της Εταιρίας, θα διασφαλίσουμε πως αυτά θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στις κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν, κατά περίπτωση, και προκειμένου να παράσχουν τις αιτηθείσες από εσάς ή τις επιβαλλόμενες από το νόμο υπηρεσίες, οι ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών: Συνεργαζόμενες εταιρείες (ταχυ)μεταφορών, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτυακών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών, πάροχοι υπηρεσιών εύρεσης εργασίας, λοιπές κατηγορίες συνεργατών ως εξουσιοδοτημένων να εκτελέσουν επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό της Εταιρίας. Τέλος, εφόσον ο νόμος το απαιτεί, η Εταιρία θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες αστυνομικές, διοικητικές και δικαστικές αρχές.

Σε κάθε περίπτωση κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων σε κάποιον από τους παραπάνω αποδέκτες εφαρμόζονται ειδικές συμβατικές ρήτρες προστασίας, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να συνεχίσουν να υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις που προβλέπονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και από την ισχύουσα νομοθεσία.

Περαιτέρω, η Εταιρία, μαζί με άλλους εμπορικούς φορείς, συλλέγει δεδομένα προκειμένου να παρακολουθεί τη χρήση της Ιστοσελίδας της. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ΔΕΝ συλλέγουμε αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Συλλέγουμε αποκλειστικά πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου. Τέτοια μη εξατομικευμένες πληροφορίες χρησιμοποιούνται με σκοπό την κατανόηση της χρήσης της Ιστοσελίδας και μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρίες ή τρίτα μέρη.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ COOKIES ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ;

Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται σε υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται για την περιήγηση σε ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών συλλέγονται από τις πληροφορίες μιας χρήσης του συστήματος, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP, πληροφορίες χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπο και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά Apple για διαφημιζόμενους, προμηθευτές, Google αναγνωριστικά για Android ή αναγνωριστικά για διαφημίσεις Google Play Store. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απομνημόνευση δεδομένων, όπως αναγνωριστικά και προτιμήσεις χρηστών. Η χρήση των Cookies βοηθά της ιστοσελίδα μας στην απομνημόνευση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σας, ενώ συλλέγει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ερευνητικές σας προτιμήσεις. Κατά συνέπεια, η εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. Επιπλέον, τα Cookies μάς βοηθούν να παρακολουθούμε την απόδοση και την κίνηση της Ιστοσελίδας, βελτιώνοντας την εμφάνιση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

Τα τεχνικά απαραίτητα Cookies είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της. Αυτά τα Cookies ΔΕΝ σας ταυτοποιούν.

Τα Cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Αυτά τα Cookies συλλέγουν συνολικές, ανώνυμες πληροφορίες που ΔΕΝ ταυτοποιούν κανέναν επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της απόδοσης της ιστοσελίδας μας.

Εφόσον δεν επιθυμείτε τη χρήση των Cookies, μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε, να τα απενεργοποιήσετε ή να τα διαγράψετε πλήρως μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Για παράδειγμα, στο Google Chrome μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού και στη συνέχεια να επιλέξετε Ρυθμίσεις / Απόρρητο / Ρυθμίσεις περιεχομένου και στη συνέχεια να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Cookie ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα Cookies, ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην Εταιρία από τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας (εξαιρουμένων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από αυτούς σύμφωνα με τα προαναφερθέντα), όπως ενδεικτικά αξιολογήσεις, σχόλια, ιδέες, ζητήματα γενικής φύσεως, τεχνικά αποσπάσματα ή άλλες παρόμοιες πληροφορίες δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Η Εταιρία μπορεί να αποκαλύψει, να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει όλες ή οποιεσδήποτε από αυτές τις πληροφορίες για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμούς, κυρίως δε για σκοπούς ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης των προϊόντων της.

ΙΣΧΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου καθορίζει τις αρχές που διέπουν την αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα ή παρέχει προσωπικά δεδομένα συμφωνεί με τους όρους της παρούσης. Οι επισκέπτες/χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα πολιτική απορρήτου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσης πολιτικής απορρήτου θα δημοσιεύονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου συμπληρώνεται από τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα αυτής.